The right way to accept an AWARD!

SYA NA TALAGA! Hindi natinag!

Much love,

D