SPIDEY! Sosyal ni Spiderman!

Tobey really reminds me of the boy next door feel. But nashock ako ng kinuha sya ng Prada. Boy next door sa forbes na! keri! Shala!

Yung mga ganitong fez yung mukhang malinis talaga!

Prada looks good on Tobey!

Much love,

D